Klachtenregeling Podotherapie Daelenbroeck

Home > Sitemap > Klachtenformulier

Podotherapie Daelenbroeck is een praktijk die klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft staan. Het doel is om de best mogelijk zorg aan patiënten te leveren. Iedere professional binnen de praktijk is bereid om nét dat stukje extra service te verlenen. Indien nodig wordt u de mogelijkheid geboden om een kosteloze, second opinion uit te laten voeren, door een andere podotherapeut uit het team.

Heeft u opmerkingen of feedback voor ons, dan vernemen we dit graag. U kunt hiervoor bellen met 0475-32 22 62 of mailen naar receptie@podotherapiedaelenbroeck.nl onder vermelding van het onderwerp ‘FEEDBACK’. Bent u ontevreden of heeft u een klacht, lees dan verder.

In gesprek met uw podotherapeut

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de zorg en/of de dienstverlening van Podotherapie Daelenbroeck, dan is het goed om dit bij ons kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en het stelt ons in staat onze kwaliteit van zorg en dienstverlening te evalueren en te verbeteren.

Het is belangrijk om te beginnen met het kenbaar maken van uw probleem bij uw podotherapeut. Mogelijk is zij niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Podotherapie Daelenbroeck staat open voor het zoeken naar een passende oplossing voor u, en een goed gesprek leidt vaak al tot een oplossing. Neem gerust iemand mee als u het moeilijk vindt om het probleem kenbaar te maken.

Het kenbaar maken van uw klacht kan ook schriftelijk, per onderstaand invulformulier of per brief. Indien u een schriftelijke klacht indient, is het belangrijk om in uw schrijven altijd uw eigen naam, geboortedatum en behandelend podotherapeut te vermelden. Vermeld vervolgens bijvoorbeeld wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan en wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Klachtenloket paramedici

De “Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg” (Wkkgz) verplicht ons als zorgaanbieder tot het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, mocht u na het schriftelijke contact of uw gesprek met ons zijn blijven zitten met de klacht. De volgende stap is dan om uw klacht in te dienen bij het Klachtenloket Paramedici (KP).

Er zal bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris plaatsvinden, nadat u kosteloos uw klacht kenbaar heeft gemaakt. Het kenbaar maken van uw klacht bij deze instantie start met het invullen van het online klachtenformulier dat het KP heeft opgesteld:

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/lists/klachtenformulier/formulier.aspx?Source=/klp/klacht/ingediend

Geschillencommissie Paramedici

Bent u het niet eens met het bereikte resultaat van de bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kan uw klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Paramedici. De klacht wordt een officieel geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen.

Invulformulier ‘ik heb een klacht’

Naam: *

Achternaam:

Geboortedatum: *

Adres: *

Telefoon: *

E-mailadres: *

Behandelend podotherapeut: *

Toelichting klacht: *

Zet in onderstaand vak een vinkje bij 'Ik ben geen robot'. *

NIEUW Daelenbroeck Schoenen!

NIEUW Daelenbroeck Schoenen!

Expertise oncologie

Expertise oncologie

Gratis inloopspreekuur

Gratis inloopspreekuur

Locaties

Locaties